Algemene voorwaarden Rekengym – webwinkel

Algemene Voorwaarden RekenGym®

Van kracht vanaf 1 januari 2020 

 1. Inleiding
 2. Beschrijving van producten en programma’s
 3. Overeenkomst
 4. Levering van producten
 5. Herroepingsrecht van producten
 6. Betaling van producten
 7. Betaling van programma’s
 8. Aansprakelijkheid
 9. Toepasselijk recht en geschillen
 10. Intellectuele eigendomsrechten
 1. Inleiding

Beste koper van mijn product of deelnemer aan een van mijn programma’s.

Dank je wel dat je voor RekenGym® hebt gekozen!

In deze algemene voorwaarden staan vastgelegd wat jouw en onze rechten en plichten zijn. Heb je een vraag of een probleem waarover je niets kunt vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met mij op? 

Dan zoeken we samen een oplossing. 

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld: 

 • Ik: Juul Wijnen
 • Wij: RekenGym®, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69742278, en gebruiker van deze algemene voorwaarden. 
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een product koop, een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij. 
 • Producten: Alle producten (materialen en rekenspellen) uit de webshop
 • Programma’s: Alle vormen van informatieoverdracht van ons aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en RekenGym®.

2. Beschrijving van producten en programma’s

Producten:

 • In de webshop worden diverse materialen en rekenspellen aangeboden ter ondersteuning van bewegend rekenen
 • Je kunt tegen betaling materialen en rekenspellen kopen in de webshop van RekenGym®.
 • Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 

Programma’s:

 • RekenGym® biedt (online) workshops en (online) projecten aan ter ondersteuning van bewegend rekenen.
 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij RekenGym®.
 • Bij het aanmelden bij een (online) programma geef je te kennen dat je met de betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen.

  3. Overeenkomst
 • Een overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte. 
 • Wij nemen voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op ons, maar geven geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

  4. Levering van producten
 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • In het kader van de regels van de koop op afstand zal RekenGym® bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.

  5. Herroepingsrecht van producten

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heb jij het recht de geleverde producten binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. 

Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Je bent verplicht, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij RekenGym®. Als jij binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet hebt gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

6. Betaling van producten

Als betaalmethode wordt van ‘iDEAL’ gebruik gemaakt. Hierdoor wordt aangenomen dat jij uitdrukkelijk hebt ingestemd met vooruitbetaling.

We sturen je de factuur per e-mail.

7. Betaling van programma’s

Betaling wordt gedaan volgens afspraak: 

 • Als je bij de betaalmethode hebt gekozen voor ‘factuur’ dan betaal je zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen.
 • Als je bij de betaalmethode voor ‘iDEAL’ hebt gekozen, dan wordt aangenomen dat jij uitdrukkelijk hebt ingestemd met vooruitbetaling.
 • We sturen je de factuur per e-mail. 
 • Als je besluit te stoppen met een (online) programma dan betekent dit niet dat je de overeenkomst tussentijds kunt opzeggen. Je betaalt alsnog het volledige bedrag van het programma. Je ontvangt dus geen geld terug.

  8. Aansprakelijkheid
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens een (online) programma wel of niet toe te passen. RekenGym® is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • RekenGym® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. 

  9. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij RekenGym® partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10. Intellectuele eigendomsrechten

Ik heb de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de rekenspellen en op de inhoud van de (online) programma’s. Dat betekent dat je niet zomaar teksten, opdrachten en/of werkvormen mag gebruiken in je eigen programma’s of deze mag verspreiden binnen een stichting, naar andere scholen of op een andere manier (online) mag gebruiken of verspreiden. 

Ik hoop dat je een ‘fan’ wordt van RekenGym® en eventuele andere geïnteresseerden naar mij doorverwijst. 

Dank je wel voor het lezen van onze algemene voorwaarden. 

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@rekengym.nl

Veel bewegend rekenplezier toegewenst!

Bedrijfsgegevens:

RekenGym® 

Juul Wijnen

Lindestraat 50

5521 EK Eersel

06-43986006

info@rekengym.nl

www.rekengym.nl

KvK 69742278