Bewegend leren

Leren en bewegen -> Bewegend rekenen -> 

Beweeg je slim

Kinderen zijn niet gemaakt om stil te zitten, ze leren door beweging!

Bewegen is op jonge leeftijd ook erg belangrijk voor het aanmaken van hersenverbindingen.

Bovendien draagt regelmatig bewegen bij aan een gezonde leefstijl.

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat matig intensief bewegen de hersenen stimuleert; je leert beter wanneer je beweegt. Er gaat meer bloed en zuurstof naar je hersenen waardoor je de informatie die je opdoet beter en langer kan onthouden.

Beweeg je slim met RekenGym

Het automatiseren van de basisbewerkingen van rekenen wordt regelmatig genoemd als tekortkoming in rekenen-wiskundemethodes. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uitgevoerd in 2011, waaruit onder andere naar voren kwam dat er een duidelijk verband is tussen goed kunnen automatiseren en goede resultaten voor rekenen.

Als leerlingen de basisbewerkingen hebben geautomatiseerd, hoeven zij hun werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven.

Het is van belang dat de basisbewerkingen geautomatiseerd zijn, maar daarna ook onderhouden worden.

Rekengym is DE manier om te zorgen dat de leerlingen gemotiveerd blijven en al spelende worden de basisvaardigheden rekenen ingeoefend én onderhouden.

Beweeg je slim met RekenGym!
Project RekenGym | Juul Wijnen | Lindestraat 50 | 5521 EK Eersel | info@rekengym.nl | 06-43986006
Fuse