Privacy Statement RekenGym

Privacy beleid RekenGym®  

Inleiding

RekenGym® respecteert uw privacy en verwerkt uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy beleid wordt toegelicht hoe RekenGym® omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van haar producten en/of diensten.

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

  RekenGym® verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar producten en/of diensten omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Denk daarbij o.a. gegevens die u ons verstrekt bij het aanmelden bij een programma en/of nieuwsbrief en/of aanschaf van producten uit de webwinkel.

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die RekenGym® verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • IP-adres; dit wordt bij het plaatsen van een bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.
  • Bank-/betalingsgegevens;
  • Klantnummer;
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, gedurende telefonisch contact of bij het opslaan van data op uw bestelling.

  Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is RekenGym® niet in staat om producten en/of diensten aan u te leveren en ook aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst te voldoen. U kunt deze overeenkomst niet aangaan met RekenGym® zonder de desbetre?ende persoonsgegevens te verstrekken.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  RekenGym® verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw bestelling, u ontvangt een bevestiging per e-mail;
  • Het afhandelen van uw betaling, u ontvangt een factuur per e-mail;
  • Het leveren van onze producten en/of dienstverlening aan u, zoals bv het bezorgadres en/of de link van de online leeromgeving;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • U te informeren over afgenomen diensten of producten;
  • De inloggegevens die u aanmaakt voor onze leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Uw wachtwoord kunnen wij niet inzien en we krijgen in de leeromgeving alleen uw gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

  Uw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven, waarbij we uw gegevens verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen.

 • Nieuwsbrief en/of reclame

  Wanneer u producten of diensten bij RekenGym® afneemt kunnen wij u af en toe informeren door middel van een nieuwsbrief en/of reclame die gerelateerd zijn aan deze afgenomen producten of diensten. U kunt zich voor deze e-mails afmelden door op de uitschrij?ink onderaan in deze e-mails te klikken.

 • Beveiliging persoonsgegevens

  RekenGym® neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rekengym.nl. RekenGym® heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder een veilige SSL-verbinding. Met SSL wordt uw vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  RekenGym® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn voorschrijven

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RekenGym® en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespeci?ceerd verzoek naar info@rekengym.nl


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact op via onderstaande gegevens:

RekenGym®
T.a.v. Juul Wijnen
Lindestraat 50
5521 EK Eersel

info@rekengym.nl
06-43986006

Kamer van Koophandel nummer: 69742278

Wijzigen en aanpassingen van dit privacy beleid worden regelmatig door RekenGym® doorgevoerd. Deze versie is van 04-01-2020.