Privacy beleid RekenGym®  

Inleiding

RekenGym® respecteert uw privacy en verwerkt uw gegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy beleid wordt toegelicht hoe RekenGym® omgaat met uw persoonsgegevens wanneer u gebruikt maakt van haar producten en/of diensten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

RekenGym® verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar producten en/of diensten omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Denk daarbij o.a. gegevens die u ons verstrekt bij het aanmelden bij een programma en/of nieuwsbrief en/of aanschaf van producten uit de webwinkel.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die RekenGym® verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres; dit wordt bij het plaatsen van een bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.
 • Bank-/betalingsgegevens;
 • Klantnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, gedurende telefonisch contact of bij het opslaan van data op uw bestelling.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met u aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is RekenGym® niet in staat om producten en/of diensten aan u te leveren en ook aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst te voldoen. U kunt deze overeenkomst niet aangaan met RekenGym® zonder de desbetreffende persoonsgegevens te verstrekken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RekenGym® verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling, u ontvangt een bevestiging per e-mail;
 • Het afhandelen van uw betaling, u ontvangt een factuur per e-mail;
 • Het leveren van onze producten en/of dienstverlening aan u, zoals bv het bezorgadres en/of de link van de online leeromgeving;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U te informeren over afgenomen diensten of producten;
 • De inloggegevens die u aanmaakt voor onze leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Uw wachtwoord kunnen wij niet inzien en we krijgen in de leeromgeving alleen uw gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

Uw voornaam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven, waarbij we uw gegevens verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en het aanvragen van gratis workshops/trainingen.

Nieuwsbrief en/of reclame

Wanneer u producten of diensten bij RekenGym® afneemt kunnen wij u af en toe informeren door middel van een nieuwsbrief en/of reclame die gerelateerd zijn aan deze afgenomen producten of diensten. U kunt zich voor deze e-mails afmelden door op de uitschrijflink onderaan in deze e-mails te klikken.

Beveiliging persoonsgegevens

RekenGym® neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rekengym.nl. RekenGym® heeft maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder een veilige SSL-verbinding. Met SSL wordt uw vertrouwelijke informatie versleuteld verzonden, zodat uw gegevens niet onderschept kunnen worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RekenGym® bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn voorschrijven

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RekenGym® en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@rekengym.nl


Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem dan contact op via onderstaande gegevens:

RekenGym®
T.a.v. Juul Wijnen
Lindestraat 50
5521 EK Eersel

info@rekengym.nl
06-43986006

Kamer van Koophandel nummer: 69742278

Wijzigen en aanpassingen van dit privacy beleid worden regelmatig door RekenGym® doorgevoerd. Deze versie is van 04-01-2020.

Algemene Voorwaarden RekenGym

Beweeg je slim met RekenGym!
Project RekenGym | Juul Wijnen | Lindestraat 50 | 5521 EK Eersel | info@rekengym.nl | 06-43986006
Fuse